Visie, missie en ambitie

De 3 pijlers visie, missie en ambities vormen de basis van Adviesbureau Van Niel.  Een jong en dynamisch adviesbureau op het gebied van veiligheid in Den Haag. Het veiligheidsgevoel van burgers in de steden moet verhoogd worden

Daarvoor  bieden wij de volgende diensten aan:

Project-management, beleidsadvies, risico-analyse en ketenregie.

Onze visie:
Een veilige en duurzame samenleving waarin burgers en organisaties zich optimaal kunnen ontplooien.
Onze missie:
Het verhogen van het maatschappelijke rendement van organisaties in het veiligheidsdomein
Onze ambities:
De burgers als uitgangspunt nemen bij het oplossen van veiligheidsvraagstukken.

Wij verichten onderzoek naar maatschappelijke- en veiligheidsvraagstukken en geven adviezen ter verbetering van het functioneren van organisaties. Bij de Kamer van Koophandel te Den Haag staan we ingeschreven als adviesbureau voor Beleid, Management en Veiligheid.

Drs. Just E. van Niel, oprichter en algemeen directeur heeft een jarenlange ervaring opgedaan in het Openbaar Bestuur. Hij studeerde Personeel en Arbeid in Den Haag, Bestuurskunde in Rotterdam en Onderwijspraktijk en Didactiek in Amsterdam. In 2010 is  hij op de Erasmus Universiteit gecertificeerd als ketenregisseur in het publiek maatschappelijk domein. Just is vanaf 2002 als docent verbonden aan de opleiding Integrale Veiligheidskunde van de Haagse Hogeschool. In 2010 ontving hij een Olive/Award voor de beste docent van de Haagse Hogeschool. Zijn  aandacht gaat uit naar ketens en netwerksamenwerkingsverbanden binnen en tussen organisaties.